česky


about me

exhibitions etc.

gallery

99 Selfie WC

contact

Solo Exhibitions:

Abstract Landscapes, Mariánské lázně 1989; Czech Week, Delft 1990; Divadlo pantomimy Praha 1990, Galerie Albin Upp Oslo 1991, Dobřichovice Cultural Summer, Dobřichovice 1991; H&H Literary Café, Prague 2001; Branické divadlo Praha 2001, Cultural Centre, Dobříš 2002, H&H Literary Café, Prague 2003 and 2006; Czech Karst Gallery, (Galerie Českého krasu Špejchar), Želkovice 2005; Manes Association of Fine Artists, Diamant Gallery (S.V.U. Mánes), Prague 2007; Mini Exhibit at the free library (Minivýstava Obecní knihovna), Mořinka 2014; ŘEHNA stone – photo (kámen - foto) NEUBERT Café Galerie Bím Dobřichovice 2016

Group Exhibitions:

Mind and Heart, Prague 1976
Applied Art of Young Artists, Prague 1979
Czech Fine Art Photography, Prague 1984
Abstract Landscapes, Mariánské lázně 1989
Salon of Czechoslovak Photography, Prague 1989
Still Life, AF NTM Praha 1997
Advertisement, AF NTM Praha 2000
Landscape, AF Praha 2004
Mánes Association of Fine Artists, members’ exhibition at the Diamant Gallery 2005, 2007
Selected for Second Exhibition of the Professional Photographers Association, Prague 2010
Third Prague Photo Festival, Mánes Gallery, Prague 2010
Fourth Prague Photo Festival, Kafka House, Prague 2013
Almanac of Czech Photography, Kladno 2014
Body – Symbol, Rabas Gallery, Rakovník 2014 (M)
Trial at the Castle, Kvasiny Castle 2014 (M)
Detail 26x Exhibition, Mladá Boleslav 2015
Open Consortium (Volné Sdružení M) in Synagogue 2015 (M)
Detail 27x Exhibition, Chrast u Chrudimi 2016
Open Consortium (Volné Sdružení M), Choir of the Czech Brethren (Sbor českých bratří), Mladá Boleslav 2016 (M)
ŘEHNA stone – photo (kámen-foto) NEUBERT Café Galerie Bím Dobřichovice 2016